Tepelně izolační hmota Kerolite 


Charakteristika

Keramická tepelně izolační hmota KEROLITE byla vyvinuta jako tepelně izolační materiál zabezpečující dokonalou fixaci žlabových rozvodů užívaných při zpracování tekutého Al. Technologie aplikace spočívá ve smíchání dvou složek, které se po zamíchání aplikují litím.

Vlastnosti

  • minimální tepelná vodivost
  • snadná zpracovatelnost
  • objemová stálost
  • odolnost vůči vysokým teplotám

Parametry

Objemová hmotnost 870 kg/m³
Tepelná vodivost při 20°C 0.10 W/mK
Vazba chemicko-hydraulická
Základní složky Al2O3, CaO, SiO2, P2O5

Balení

Hmota KEROLITE je dodávána jako dvousložková. První složka je dodávána v PE kbelících, druhá složka v PE sáčcích. Hmotnost dávky (1. složka + 2. složka je 10 kg nebo 20 kg).

Aplikace

Obě složky se nadávkují do mísící nádoby ve stanoveném poměru. Hmotu je nutno míchat min. 4 minuty a poté je možno ji aplikovat litím. Před zpracováním je třeba dosáhnout dokonalé homogenity směsi. Dokonalá tekutost směsi zabezpečuje její snadnou aplikovatelnost. Doba zpracování směsi je cca. 15 minut. Po zalití začíná hmota tuhnout při současném vývinu tlaku. Hmota KEROLITE se může ihned po vytvrdnutí vysoušet.

V případě zájmu zákazníka naše firma zabezpečuje v rámci dodávky praktickou ukázku aplikace výrobku a zaškolení odpovědných pracovníků.

Skladování

Hmotu KEROLITE je třeba skladovat v suchých, uzavřených a temperovaných  skladech. Při dodržení těchto podmínek je v uzavřených a neporušených obalech skladovatelnost hmoty min. 6 měsíců.

Zpět na hlavní stránku


e-mail: keramservis@keramservis.cz
© 2002 Keramservis s.r.o.