Keramické izolační desky SILKON 


 

Charakteristika

Pro zabezpečení dokonalého uložení a tepelné izolace licích cest se používají tepelně izolační desky SILKON. Hmota pro přípravu (SILKON SP120) byla vyvinuta kombinací lehčených ostřiv pro dosažení optimálního poměru pevnosti a tepelně izolačních vlastností.

Vlastnosti

    SILKON SP 120
Objemová hmotnost kg/m³ 1200
Pevnost v tlaku MPa 8.2
Pevnost v tahu/ohybu MPa 2.6
Vazba   hydraulická
Tep. vodivost při 20°C W/mK 0.31

Rozměry izolační desky závisí na velikosti a tvaru keramických žlabů, pod které jsou desky umísťovány.

Vybrané nákresy

Tepelně izolační deska SILKON

Zpět na hlavní stránku


e-mail: keramservis@keramservis.cz
© 2002 Keramservis s.r.o.