Dělící hmota ALCAT 70 


Charakteristika

Žárovzdorná hmota ALCAT 70 je dělící sypká hmota určená k posypu licích cest Al slitin. Její hlavní funkcí je zabezpečit po skončení odlévání snadné oddělení zbytků tuhého kovu od povrchu licí cesty aniž by došlo k jeho narušení. Je také vhodná k posypu již vzniklých poruch na povrchu licí cesty čímž se zabraňuje rozšiřování poruch a výrazně se zvyšuje životnost.

Použití

Hmota ALCAT 70 se aplikuje volným posypem, tak aby se na povrchu licí cesty vytvořila rovnoměrná vrstva, která oddělí tekutý kov od povrchu cesty, aniž by se částečky hmoty při odlévání Al uvolňovaly do kovu a tím ho znečišťovaly. Je nutné, po každém výrobním cyklu očistit licí cestu od zatuhlých zbytků kovu a znovu aplikovat posyp.

Vlastnosti

Chemické složení
Al2O3 min. 69 %
CaO max. 30 % 
TiO2 max. 0.1 %
SiO2 max. 0.8 %
Fe2O3 max. 0.3 %
MgO max. 0.3 %
SO3 max. 0.3 %

Žárovzdornost 1000ºC
Sypná hmotnost 0.60 g/cm3
Zrnitost 0-0.1 mm

Balení

Hmota ALCAT 70 je dodávána v PE pytlích po cca 12.5 kg.

Skladování

Hmotu je nutno skladovat v suchých uzavřených skladech. Při dodržení těchto podmínek je v uzavřených obalech skladovatelnost této hmoty min. 6 měsíců.

Zpět na hlavní stránku


e-mail: keramservis@keramservis.cz
© 2002 Keramservis s.r.o.