Žárovzdorné hmoty SILKON 


Popis

Hmoty SILKON jsou žárovzdorné tepelně izolační hmoty určené pro výrobu tvarovek vibrační metodou. Tvarovky z těchto hmot jsou s úspěchem používány v moderních slévárnách Al slitin. Jedná se o kalciumsilikátové hmoty připravené kombinací vláknitých a granulových plniv pojených hydraulickou vazbou.

Hmoty SILKON mají tyto charakteristické vlastnosti:

  • nízká tepelná vodivost
  • odolnost proti chemickým vlivům taveniny
  • odolnost proti teplotním šokům
  • vysokou životnost

Chemické složení

Základní složky - Al2O3, CaO, SiO2

Vlastnosti

    SILKON SL90 SILKON SP120 SILKON 130-1
Objemová hmotnost kg/m³ 890 1200 1400
Pevnost v tlaku (po výpalu na 710ºC) MPa - 8.2 12.0
Pevnost v tahu za ohybu MPa - 2.6 3.5
Vazba   hydraulická hydraulická hydraulická
Tepelná vodivost při 20ºC W/mK 0.21 0.31 0.41

    SILKON SL130 SILKON 135 SILKON 150
Objemová hmotnost kg/m³ 1400 1330 1470
Pevnost v tlaku (po výpalu na 710ºC) MPa 12.0 9.5 15.2
Pevnost v tahu za ohybu MPa 3.4 2.7 4.3
Vazba   hydraulická hydraulická hydraulická
Tepelná vodivost při 20ºC W/mK 0.45 0.35 0.50

Příprava

Hmota SILKON je připravena před zpracováním v pytlích v suchém stavu. Při přípravě je nutné zabezpečit dokonalou homogenizaci a proto hmotu vsypeme do mísiče a necháme nejméně 3 min. na sucho míchat. Poté postupně přidáváme vodu, jejíž množství závisí na hmotnosti připravované hmoty. Ke zpracování se používá pouze pitná voda. Doba míchání směsi s vodou by neměla být kratší než 5 minut. Hmotu je třeba zpracovat do forem co nejrychleji (cca 13 min.) tak, aby nezapočalo tuhnutí ještě v době zpracování. Doba za kterou je možno tvarovku odformovat se pohybuje v rozmezí 4-24 hodin. Poté se tvarovky suší a vypalují podle doporučených křivek.

Skladování

Hmotu SILKON je třeba skladovat v suchých uzavřených skladech. Při dodržení těchto podmínek je v uzavřených a neporušených obalech skladovatelnost hmoty min. 6 měsíců.

Zpět na hlavní stránku


e-mail: keramservis@keramservis.cz
© 2002 Keramservis s.r.o.