Žárovzdorná hmota SOLUR 


Charakteristika

Hmota SOLUR je dusací žárovzdorná hmota, určená pro výrobu tvarovek. Tvarovky z této hmoty jsou s úspěchem používány ve slévárnách Al slitin pro distribuci kovů.

Vlastnosti

Hmota SOLUR se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • nízká tepelná vodivost
  • odolnost proti chemickým vlivům taveniny
  • vysoká odolnost proti tepelným šokům
  • vysoká životnost

Parametry

    SOLUR
Objemová hmotnost kg/m3 1200
Pevnost v tlaku (po výpalu na 710ºC) MPa 2
Vazba   hydraulická
Tepelná vodivost při 20ºC W/mK 0.30

Příprava

Hmota SOLUR je připravena před zpracováním v pytlích v suchém stavu. Hydraulické pojivo je dodáváno v samostatných pytlích. Při přípravě je nutné zabezpečit dokonalou homogenizaci a proto hmotu vsypeme do mísiče, přidáme pojivo a necháme nejméně 3 min.míchat. Poté přidáváme TOSIL (koloidní roztok oxidu křemičitého) a vodu. Množství obou složek závisí na hmotnosti připravované hmoty. Ke zpracování se používá pouze pitná voda. Doba míchání směsi s vodou by neměla být kratší než 5 minut. Hmotu je třeba zpracovat do forem co nejrychleji (cca 15 min.) tak, abychom dosáhli co největšího zhutnění. Doba za kterou je možno takto vyrobenou tvarovku odformovat se pohybuje v rozmezí 4-6 hodin. Poté se tvarovky suší a vypalují podle doporučených křivek.

Skladování

Hmotu SOLUR je třeba skladovat v suchých uzavřených skladech. Při dodržení těchto podmínek je v uzavřených a neporušených obalech skladovatelnost minimálně 6 měsíců.

Zpět na hlavní stránku


e-mail: keramservis@keramservis.cz
© 2002 Keramservis s.r.o.